Når du handler på Luxhjem.no spør vi etter navn, adresse og e-post. Dette er nødvendig informasjon for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse og kontakte deg ved behov. Vi er pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti og retur. Denne historikken slettes ikke. Av sikkerhetshensyn oppbevares også IP-adressen som er benyttet for å gjennomføre bestillingen.

Dersom du har spørsmål til vår behandling av personopplysninger eller mener at vi ikke oppfyller våre forpliktelser overfor deg med hensyn til hvordan vi behandler personopplysningene dine, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon nedenfor). Du har også rett til å klage til Datatilsynet.